Menu
Menu


zemní práce

Provádíme pozemní, vodohospodářské a dopravní stavby, rekultivujeme území a stabilizujeme zeminy.

vodovody

image

Realizujeme a rekonstruujeme rozvodné a zásobovací řady včetně domovních přípojek.

kanalizace

image

Pokládáme a rekonstruujeme dešťové, splaškové i tlakové kanalizace včetně zhotovení přečerpací stanice.

výstavba RD

image

Zajišťujeme výstavbu rodinných domů.

O nás

Stavební firma s ručeným omezeným Vamposervis s. r. o. byla založena zakladatelskou listinou a vznikla zápisem do obchodního rejstříku v oddílu C, vložka 194803, dne 16. května 2012, vedeného u Městského soudu v Praze.

Stavební firma Vamposervis s. r. o. se specializuje na provádění vodohospodářkých a dopravních staveb, dále pozemních a průmyslových staveb a zejména inženýrských sítí. Poskytuje komplexní dodávku realizací staveb. Pro kvalitu prováděných prací a dodávek využívá zkušeností nabytých dlouholetou praxí vlastních zaměstnanců. Firma disponuje moderním parkem mechanizačních prostředků, stavebních strojů a dalšího technického vybavení pro splnění vašich požadavků. Realizuje stavby v termínech a v nejvyšší možné kvalitě při dodržování standardů bezpečnosti práce a také ohleduplnosti k životnímu prostředí. Každoročně si stanovuje náročné cíle, které jí umožňují stále zlepšovat výrobní postupy, investovat do moderních technologií  a zároveň využívat zkušeností a dovedností jejích zaměstnanců. 

Cílem firmy Vamposervis s. r. o. je realizovat Vaše představy pro Vaši spokojenost.

Nevíte si rady?
company logo
Zeptejte se
Kontaktní formulář
company logo
Poptejte cenu
Poptávka On-line

Reference

Zemní práce
Vodovody
image
image